Tilbage til forsiden


Hvad er Lørdagshøjskolen i Odense for noget?

Lørdagshøjskolen i Odense, er stiftet den 2. juli 1997.

Vi holder til i lokalerne i Sankt Hans Kirkes menighedslokaler, Sankt Hans Plads 1, 5000 Odense C.

Vi ser med glæde frem til en spændende undervisning og debat om de fastlagte emner.

Lørdagshøjskolen i Odense henvender sig til alle, som ønsker undervisning i emner, der har deres udspring i Bibelen og vores kristne kulturarv. Formålet er at tilbyde undervisning og kurser i tilslutning til vor evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag. Det sker med hovedvægt på vor kristne kulturarv primært inden for folkeoplysende emner som f.eks.: Historie, Bibelen, Israel, tro og etik.

Lørdagshøjskolen er åben for alle interesserede og indbyder til sin virksomhed gennem fremlæggelse af programtilbud bl.a. på folkebiblioteker og i Den danske Folkekirke.

Deltagere er alle, der er tilmeldt Lørdagshøjskolen og som deltager i undervisningen i det år generalforsamlingen afholdes.
Alle der deltager i det aktuelle undervisningsår indbydes til deltagelse i generalforsamlingen, hvor alle fremmødte deltagere har stemmeret. Generalforsamlingen afholdes på den første undervisningsdag i et nyt kalenderår.

Alle er velkommen til at deltage i Lørdagshøjskolen. Det kræver ikke specielle kundskaber.

Tilmeld dig allerede nu det næste halvår og bliv undervist i de spændende temaer.

Har du ikke mulighed herfor, kan du tilmelde dig enkelte lørdage, hele eller halve lørdage.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende halvår.

Se her, hvad der bl.a. er blevet undervist i.