Menu

Tilbage til forsiden

 

Du kan downloade hele programmet som en PDF-fil ved at klikke her

 

 
Kl. \ dato Lørdag
11.09.1999
Lørdag
30.10.1999
Lørdag
27.11.1999
Lørdag
05.02.2000
Lørdag
11.03.2000
Tema-lørdag
15.04.2000
09.00-09.30 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe
09.30-10.15

1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang

Poul Langagergaard

1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang

Poul Langagergaard

2. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang

Poul Langagergaard

Markus - og de 3
andre evangelier

Steen F. Søvndahl

Guds Rige i
lignelserne
Markus 4

Steen F. Søvndahl

Jesus og kristo-
logiske titler

Kai Kjær-Hansen

10.20-11.05

1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang

Poul Langagergaard

1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang

Poul Langagergaard

2. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang

Poul Langagergaard

Jesus i Gallilæa,
Markus 1-10
Hovedlinier (1)

Steen F. Søvndahl

Tro og helbre-
delser hos
Markus

Steen F. Søvndahl

Jesus som
Herrens lidende
tjener og ypper-
stepræst

Kai Kjær-Hansen

11.15-12.00

1. Peters Brev-
vers-for-vers


Poul Langagergaard

1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang

Poul Langagergaard

2. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang

Poul Langagergaard

Jesus i Judæa,
Markus 11-16
Hovedlinier (2)

Steen F. Søvndahl

Jesu lidelse, død
og opstandelse
Markus 14-16


Steen F. Søvndahl

Jesus som
Messias

Kai Kjær-Hansen
12.00-13.00 Frokost Frokost Frokost Frokost* Frokost Frokost
13.00-13.45

Missionsper-
spektiver i GT(1)

Anders Friis Knudsen

Kald til mission i
Jesu forkyndelse
(1)

Anders Friis Knudsen

Missionssyn og
praksis hos
Paulus (1)

Anders Friis Knudsen

Fokus på
Gudstjenesten
(1)

Tage Rasmussen

Fokus på
Gudstjenesten
(3)

Tage Rasmussen

Jesus som
Menneskesøn-
nen og Guds
Søn

Kai Kjær-Hansen

13.50-14.35

Missionsper-
spektiver i GT(2)


Anders Friis Knudsen

Kald til mission i
Jesu forkyndelse
(2)

Anders Friis Knudsen

Missionssyn og
praksis hos
Paulus (2)

Anders Friis Knudsen

Fokus på
Gudstjenesten
(2)

Tage Rasmussen

Fokus på
Gudstjenesten
(4)

Tage Rasmussen

Jesus som
Herren

Kai Kjær-Hansen
14.35-14.50 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe
14.50-15.35

Nyere kirkehisto-
rie 1. En glidebane
- om liberalteologi-
ens påvirkning

Poul Langagergaard

Nyere kirkehisto-
rie 2. Tidehverv,
bibelkritik - og af-
smitning på Indre
Mission

Poul Langagergaard

Nyere kirkehisto-
rie 3. Nye væk-
kelser med centre
i Vestjylland

Poul Langagergaard

Nyere kirkehistorie
4. Den karismati-
ske bevægelse.
Toronto, Det er for
mænd o.l.

Poul Langagergaard

Nyere kirkehisto-
rie 5. En ny mis-
sion - om menig-
hedshusenes
folkehistorie

Poul Langagergaard

Andre "mindre"
kristologiske titler
anvendt om
Jesus

Kai Kjær-Hansen

*generalforsamlng 05.02.00