Menu

Tilbage til forsidenKl. \ dato Lørdag
19.09.1998
Lørdag
31.10.1998
Lørdag
28.11.1998
Lørdag
06.02.1999
Lørdag
06.03.1999
Lørdag
17.04.1999
09.00-09.30 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe
09.30-10.15 GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
10.20-11.05 GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
11.15-12.00 GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
GT-gennemgang:
Amos Bog
(Tage Rasmussen)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
NT-gennemgang
Galaterbrevet
(Poul
Langagergaard)
12.00-13.00 Frokost Frokost Frokost Frokost* Frokost Frokost
13.00-13.45 Luthers teologi I
Lov og evangelium
(Poul
Langagergaard)
Luthers teologi II
Sakramenterne
(Poul
Langagergaard)
Luthers teologi III
De to regimenter
om Politik og Etik
(Poul
Langagergaard)
GT skikkelser
Moses
(Morten Hansen)
GT skikkelser
David
(Morten Hansen)
GT skikkelser
Daniel
(Morten Hansen)
13.50-14.35 Luthers teologi I
Lov og evangelium
(Poul
Langagergaard)
Luthers teologi II
Sakramenterne
(Poul
Langagergaard)
Luthers teologi III
De to regimenter
om Politik og Etik
(Poul
Langagergaard)
GT skikkelser
Samuel
(Morten Hansen)
GT skikkelser
Elias og Elisa
(Morten Hansen)
GT skikkelser
Ezikiel
(Morten Hansen)
14.35-14.50 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe
14.50-15.35 NT skikkelser
Apostelen Peter
(Morten Hansen)
NT skikkelser
Apostelen Johannes
(Morten Hansen)
NT skikkelser
Apostelen Paulus
(Morten Hansen)
Om bønnens Gud
og hvorfor bede
(Poul
Langagergaard)
Bønnens form
og indhold
(Poul
Langagergaard)
Bøn for syge,
bønnens svar
(Poul
Langagergaard)
*generalforsamlng 06.02.00