Menu

Tilbage til forsiden

Om Lørdagshøjskolen

Tilmelding mv.

Du kan downloade hele programmet som en PDF-fil ved at klikke her. For at åbne det skal du bruge
AcrobatReader, som er et gratis program, der kan downloades ved at klikke på dette logo:

 

 

 


Kl. \ dato Lørdag
11.09.1999
Lørdag
30.10.1999
Lørdag
27.11.1999
Lørdag
05.02.2000
Lørdag
11.03.2000
Tema-lørdag
15.04.2000
09.00-09.30 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe
09.30-10.15 1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
2. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
Markus - og de 3
andre evangelier
(SFS)
Guds Rige i
lignelserne
Markus 4 (SFS)
Jesus og kristo-
logiske titler
(KKH)
10.20-11.05 1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
2. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
Jesus i Gallilæa,
Markus 1-10
Hovedlinier (1)
(SFS)
Tro og helbre-
delser hos
Markus
(SFS)
Jesus som
Herrens lidende
tjener og ypper-
stepræst (KKH)
11.15-12.00 1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
1. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
2. Peters Brev-
vers-for-vers
gennemgang (PL)
Jesus i Judæa,
Markus 11-16
Hovedlinier (2)
(SFS)
Jesu lidelse, død
og opstandelse
Markus 14-16
(SFS)
Jesus som
Messias
(KKH)
12.00-13.00 Frokost Frokost Frokost Frokost* Frokost Frokost
13.00-13.45 Missionsper-
spektiver i GT(1)
(AFK)
Kald til mission i
Jesu forkyndelse
(1) (AFK)
Missionssyn og
praksis hos
Paulus (1) (AFK)
Fokus på
Gudstjenesten
(1) (TR)
Fokus på
Gudstjenesten
(3) (TR)
Jesus som
Menneskesøn-
nen og Guds
Søn (KKH)
13.50-14.35 Missionsper-
spektiver i GT(2)
(AFK)
Kald til mission i
Jesu forkyndelse
(2) (AFK)
Missionssyn og
praksis hos
Paulus (2) (AFK)
Fokus på
Gudstjenesten
(2) (TR)
Fokus på
Gudstjenesten
(4) (TR)
Jesus som
Herren
(KKH)
14.35-14.50 Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe Kaffe
14.50-15.35 Nyere kirkehisto-
rie 1. En glidebane
- om liberalteologi-
ens påvirkning (PL)
Nyere kirkehisto-
rie 2. Tidehverv,
bibelkritik - og af-
smitning på Indre
Mission (PL)
Nyere kirkehisto-
rie 3. Nye væk-
kelser med centre
i Vestjylland (PL)
Nyere kirkehistorie
4. Den karismati-
ske bevægelse.
Toronto, Det er for
mænd o.l. (PL)
Nyere kirkehisto-
rie 5. En ny mis-
sion - om menig-
hedshusenes
folkehistorie (PL)
Andre "mindre"
kristologiske titler
anvendt om
Jesus (KKH)
*generalforsamlng 05.02.00